සමාගම් පුවත්

  • පසු කාලය: 04-07-2022

    අරාබි සෞඛ්‍යය යනු එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි හි ඩුබායි ජාත්‍යන්තර සම්මුති සහ ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේදී 2018 ජනවාරි 29 සිට පෙබරවාරි 1 දක්වා දින 4 ක උත්සවයකි.අරාබි සෞඛ්‍යය යනු ලොව දෙවන විශාලතම සෞඛ්‍ය සේවා ප්‍රදර්ශනය සහ සම්මේලනය වන අතර මැද පෙරදිග විශාලතම වේ.එය ක්‍රියාවිරහිතයි...වැඩිදුර කියවන්න»